V akých formáciách jazdí cyklistický pelotón?

Tagy:
V akých formáciách jazdí cyklistický pelotón? >

FORMÁCIE PELOTÓNU

V minulom článku sme si rozobrali základné pravidlá, ktoré je potrebné ovládať, ak práve začínate jazdiť v cyklistickom pelotóne. Keď už ste si osvojili tieto základné pravidlá a jazda v skupine cyklistov vám nerobí žiadny problém, je načase spoznať aj základné cyklistické formácie, v ktorých sa môže „balík“ cyklistov pohybovať. Poznanie základných formácií je dôležité z hľadiska bezpečnosti aj efektivity skupinového tréningu. 

FORMÁCIA ZA SEBOU

 • Uloženie cyklistov - cyklisti jazdiaci v takejto formácii sa pohybujú za sebou v tesnom závese. Pravidelne sa striedajú na špici pelotónu podľa dohodnutých intervalov alebo cieľového tempa skupiny. 
 • Kedy zaradiť takúto formáciu? - táto formácia je vhodná na miestach, kde je úzka vozovka a absentuje krajnica, alebo ak ste sa na výjazde stretli v nepárnom počte ideálne do 10 členov.
 • Nevýhody formácie - ak pôjdete viac ako desiati vo formácii za sebou, váš pelotón bude mať dĺžku okolo 17 m a vodiči budú mať problém predchádzať vás bezpečným spôsobom. V praxi to určite poznáte - vo väčšine prípadoch to vyzerá tak, že aj keď ide auto v protiľahlom pruhu, vodič, ktorý vás predchádza to proste nerešpektuje a bez ohľadu na vás začne predchádzať. Keď zistí, že mu to asi nevydá, doslova sa vám natlačí do formácie. Týmto spôsobom vás v lepšom prípade „len“ ohrozí. Preto ak sa vás zúčastní na výjazde viac ako 10 cyklistov, je na mieste zvážiť inú formáciu alebo sa rozdeliť na viacero menších skupín.  
 • Čo na to zákon? – jedná sa o jedinú formáciu, ktorá je zákonná na území SR.

FORMÁCIA DVOJIČKY 

 • Uloženie cyklistov – cyklisti jazdiaci v takejto formácii sa pohybujú po dvoch za sebou.
 • Kedy zaradiť takúto formáciu? - táto formácia je vhodná na širokej ceste s dostatočne širokou krajnicou pri pelotóne, ktorý sa skladá z 10 a viac cyklistov. 
 • Výhody tejto formácie - vo vyspelých krajinách je takáto formácia dokonca ustanovená v zákone o cestnej premávke, pretože pri formácii dvojičiek sa dĺžka vášho pelotónu skráti na polovicu. Keďže v tejto formácii jazdíte vždy dvaja vedľa seba, zaberáte na komunikácii toľko miesta ako samotné vozidlo. Tým pádom vás vodiči musia rešpektovať a predchádzať ako vozidlo, teda až keď v protiľahlom jazdnom pruhu naozaj nič nejde. Takýmto spôsobom sa rapídne zvýši vaša bezpečnosť na cestách. No v paxi to však vyzerá tak, že ste vytrúbený, niektorí dobráci vás vystriekajú vodou do ostrekovačov, dokonca sa vám môže ujsť aj pár “teplých slov” vulgárneho charakteru.  
 • Nevýhody formácie na území SR nie je zákonná.
 • Čo nato zákon? - “Zbierka zákonov č. 49/2014, § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch: Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky.” Takže ak často organizujete alebo sa zúčastňujete na výjazde veľkej skupiny, je dobré požiadať miestny dopravný inšpektorát o udelenie výnimky, ktorá bude oprávňovať vašu skupinu jazdiť vo dvojičkách. 

FORMÁCIA PRI BOČNOM VETRE

 

Slangovo sa táto formácia v cyklistických kruhoch nazýva aj „na terezín“.

 • Uloženie cyklistovjej princípom je, že cyklisti jazdia proti bočnému vetru za sebou a ukladajú sa diagonálne po vozovke smerom podľa toho, z ktorej strany fúka vietor. 
 • Kedy zaradiť takúto formáciu? - v praxi sa zaraďuje na dlhých úsekoch, kde sa pohybuje skupina proti vetru, ktorý ma bočný charakter.
 • Ako sa vytvára „terezín“?- vytvára sa jemným vybočením z priamej línie za jazdcom idúcim pred vami, smerom na opačnú stranu, než z ktorej fúka vietor. Takže ak cítite odpor z pravej strany, presuniete sa za jazdca pred vami viac doľava a naopak.
 • Výhody formácie – veľmi efektívna formácia pri boji proti bočnému vetru.
 • Nevýhody formácie – na našich cestách vhodná pre max. 3 cyklistov, pretože pri tomto uložení zaberáte veľa miesta na vozovke. Ak sa teda ocitnete s veľkou skupinou na dlhom úseku, kde je predpoklad, že budete bojovať s bočným vetrom, z hľadiska bezpečnosti je rozumné sa rozdeliť sa na viac menších skupín

FORMÁCIA KOLOTOČ

 

 • Uloženie cyklistovjej princípom je, že cyklisti jazdia za sebou.
 • Kedy zaradiť takúto formáciu? - v praxi sa zaraďuje v pretekoch alebo na intervalových tréningoch s cieľom rozvoja maximálnej intenzity. 
 • Ako sa vytvára kolotoč?cyklisti sa striedajú v krátkych intervaloch, pričom špicu potiahnu maximálnou intenzitou. Následne sa ihneď po striedaní cyklista čo najrýchlejšie prepadne na poslednú pozíciu. 
 • Výhody formácie – efektívna a veľmi rýchla formácia.
 • Nevýhody formácie – kondične a technicky náročná, vhodná pre pokročilých cyklistov. 

V tomto článku ste sa dozvedeli dôležité informácie o cyklistických formáciách, s ktorými sa môžete počas skupinového výjazdu alebo pretekov stretnúť. Nech už si v tréningu vyberiete ktorúkoľvek zo spomenutých formácií, dbajte v prvom rade na bezpečnosť. Športu Zdar!