Čistenie a nastavenie brzdových špalíkov na cestnom bicykli

Tagy:
Čistenie a nastavenie brzdových špalíkov na cestnom bicykli>

Stačí málo času a pozornosti, aby vaše brzdy fungovali a vydržali dlhšie, ale pozor - nie večne. Rozhodne treba staré vymeniť a myslieť na to, že každé cestné dopravné zariadenie je také bezpečné, aké bezpečné sú jeho brzdy.

Príprava: Budete potrebovať imbusové kľúče 2,3,4,5, nožnice a plochý pilník.

Čistenie brzdových špalíkov:

 1. Dáme dole koleso.
 2. Zoberieme imbusový kľúč veľkosti 2 a na každom brzdovom špalíku povolíme brzdovú skrutku, nemusíme ju celú vyskrutkovať.
 3. Smerom dozadu vytiahneme gumičku a skontrolujeme jej povrch. Vplyvom tepla je povrch gumičky lesklý, vtedy ho treba vyšmirglovať ideálne plochým pilníkom, ktorý na rozdiel od šmirgľa nezanecháva čiastočky, ktoré by nám mohli zničiť ráfik.
 4. Špáry na gumičke očistíme ostrým predmetom – nožnicami.
 5. Gumičky vrátime namiesto a zaskrutkujeme.

Nastavenie brzdových špalíkov:

Špalíky treba nastaviť tak, aby ich dosadacia plocha bola presne kolmo na ráfik.

 1. Pripravíme si imbusový kľúč veľkosti 4.
 2. Ideál je, ak nám niekto drží brzdu stlačenú, prípadne nastavovaciu skrutku pritiahneme tak, aby sa špalíky dotýkali ráfika.
 3. Špalík povolíme a nastavíme, aby sa celou plochou dotýkal ráfiku a nedotýkal plášťa, potom pritiahneme.
 4. Opakujeme na opačnej strane, potom skrutku povolíme a brzda je nastavená.
 5. Špalíky musia byť z oboch strán rovnako vzdialené od rafíku. Na túto dodatočnú úpravu nám poslúži imbusový kľúč veľkosti 3.