Prvá pomoc pri páde z bicykla

Prvá pomoc pri páde z bicykla>

Z biku spadne raz každý, to je isté. Na malé úrazy je jednoduchá rada a pomoc, cyklistika je však šport, pri ktorom pády môžu mať aj fatálne následky. Je dôležité, aby sme ovládali základy prvej pomoci a vedeli si v takýchto situáciach poradiť.

Pri páde z bicykla :

 1. Hneď po páde a šoku z neho skontrolujte, či ste si neudreli hlavu a nie je poškodená.
 2. Dostaňte sa na bezpečné miesto a poriadne skontrolujte aj prilbu a jej stav. Keď sme v šoku, môžeme zranenie hlavy podceniť a prilba je dobrým ukazovateľom, aký tvrdý bol náš pád.
 3. Odreniny vyčistiť, pofúkať a zalepiť. Pripravte sa na to, že odreniny pri páde z biku sa zvyknú hojiť poriadne dlho. Treba si ich tiež poriadne čistiť, aby sa nezapálili. Ideálne je nosiť vždy so sebou praktickú outdoorovú lekárničku.
 4. Pri silnejších bolestiach hlavy, krvácaní z nosa alebo uší, nepite vodu, spôsobuje zvracanie a zhorší zdravotný stav. Privolajte si pomoc a zavolajte na 112 alebo 155.

  Ako  záchranca musíte vedieť :

 • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
 • zistiť príznaky úrazu
 • poskytnúť prvú pomoc
 • privolať špecializovanú pomoc

Základy prvej pomoci:

 1. Najskôr zistíme, či je zranená osoba pri vedomí, dýcha, krváca a reaguje.
 2. Dôležitý je rozhovor, zranený môže byť v šoku a zranenia nemusia byť hneď zjavné, preto sa snažíme zistiť čo, kedy a ako sa stalo, či užíva nejaké lieky, má alergie. Udržujeme kľudný hlas.
 3. Ak máme podozrenie, že zranenie sa týka krku, chrbtice, s osobou nehýbeme.
 4. Skontrolujeme jednotlivé časti tela:
  • Hlava a krk: skontrolujte oblasť hlavy s vlasmi na krvácanie a deformity, uši a nos na výtok, ústa na zvratky, potravu. Hlavou nehýbať!
  • Oči: zrenice zúžené, rozšírené. Nerovnako široké zrenice svedčia o vážnom stave.
  • Hrudník a brucho: hľadajte rany, výhrez orgánov, cudzie telesá.
  • Končatiny: skontrolujte horné a dolné končatiny na deformity, rany, krvácanie. Porovnávajte obe strany.
  • Chrbtica a chrbát: pri podozrení na úraz chrbtice skúste citlivosť a silu končatín. Nechajte si stisnúť ruky postihnutým, tlačiť nohami proti vašej ruke.

Umelé dýchanie, zastavenie krvácania a šok. Nepríjemné situácie, kedy ide o život a musíme si zachovať chladnú hlavu.

Zastavenie dýchania a krvného obehu

Keď je situácia  vážna, osoba je v bezvedomí, nereaguje ani na zatrasenie, nedýcha alebo dýcha veľmi slabo.

 • Postihnutého uložíme na tvrdú a rovnú podložku.
 • V prípade dospelého oživovanie začneme 30 stlačeniami hrudníka do 5 – 6 cm hĺbky, v strede hrudníka hranou dlane, potom nasledujú 2 záchranné vdychy tak, aby sme videli nadvihnutie hrudníka.
 • postup opakujeme, pričom hrudník stláčame rýchlosťou 100-krát za jednu minútu.

Veľké vonkajšie krvácanie a 5Z:

 • Pri úrazoch, kde sa vyskytne krvácanie si zapamätajte 5Z: Zistiť krvácanie. Zatlačiť v rane. Zdvihnúť nad úroveň srdca. Zabrániť šoku. Zavolať 112/155.
 • Nezabúdame na protišokové opatrenia, kontrolujeme vedomie, dýchanie a privoláme pomoc.
 • Škrtidlo na zastavenie krvácania sa nepoužíva!

Šok: Medzi príznaky šoku patrí nepokoj alebo spavosť, neostré videnie, smäd, nevoľnosť, studená, bledá a spotená koža, rýchly a slabo hmatateľný pulz, zrýchlené dýchanie.

 • Postihnutému nadvihneme dolné končatiny o 30 cm. Do tejto polohy nedávame pri poranení hlavy alebo hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach či bezvedomí!
 • Dodržujte 5T: 1. Ticho, 2. Teplo, 3. Tíšenie bolesti, 4. Tekutiny (Väčšina ľudí v šoku má pocit smädu, preto môžeme postihnutému ovlažovať pery. Nedávame mu piť! Tekutiny by mohli vyvolať zvracanie a zhoršenie stavu.) Transport